Nhu cầu vay vốn đang tăng cao trong khi huy động vốn có tốc độ tăng trưởng không tương xứng khiến lãi suất huy động của các ngân hàng được điều chỉnh tăng lên.
1 2 3 4 5 ... 6