Các vấn đề tại Eximbank đã được Thanh tra NHNN vào cuộc. Kết luận của cơ quan quản lý cao nhất được kỳ vọng sẽ gỡ một "nút thắt" cho thực trạng rối ren tại ngân hàng này.
1 ... 2