Các vấn đề tại Eximbank đã được Thanh tra NHNN vào cuộc. Kết luận của cơ quan quản lý cao nhất được kỳ vọng sẽ gỡ một "nút thắt" cho thực trạng rối ren tại ngân hàng này.
Các cổ đông nhỏ lẻ bị kéo vào cuộc tranh chấp giữa các cổ đông lớn khi hết lần này đến lần khác tổ chức đại hội mà vẫn bất thành. Trong 5 năm vừa qua, trong khi cả hệ thống ngân hàng đua nhau bứt phá
1 ... 2