Bà Đinh Thị Tố Uyên đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Khối chiến lược còn bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng bán lẻ của MSB.