Nghị quyết 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu đã có nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, về lâu dài cần phải luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu.
Theo nhiều chuyên gia, bất chấp đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong năm 2021, nhiều kênh đầu tư được kỳ vọng vẫn sinh lời tốt. Vậy các nhà đầu tư nên chọn kênh nào?
1 2 3 4 5 ... 8