Tính từ đầu năm đến nay, VND đã mất giá khoảng 8,6% khiến doanh nghiệp có các khoản vay nước ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ chịu tác động mạnh khi tỉ giá biến động.
Theo các chuyên gia, mặt bằng lãi suất huy động tăng sẽ tạo sức ép tăng lãi suất cho vay. Trong khi NHNN tiếp tục chỉ đạo TCTD giảm chi phí hoạt động để có thể giảm lãi suất cho vay đối với một số lĩn
1 2 3 4 5 ... 8