Lãnh đạo các NHTM cho biết, giá mua - bán USD liên tục giảm trong thời gian gần đây là do nguồn ngoại tệ trên thị trường dồi dào và đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế cũng giảm trong thời gian qua.
1 2 3 ... 4