Cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng đang hết sức sôi nổi. Mới đây, ABBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thêm 35% và sẽ tiếp tục trình cổ đông kế hoạch tăng vốn tại đại hội sắp tới.
Ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó Tổng Giám đốc thường trực sẽ đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc nhà băng này, thay ông Lê Hải.