Các ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật 3 tháng miễn phí, xuất cảnh sang Nhật vào 2025. Trong thời gian đào tạo, học viên được cung cấp chỗ ở, bữa ăn và hỗ trợ sinh hoạt phí.
1 2 3 4 5 ... 40