Công ty CP Tập đoàn Thành Huy nằm trong Liên danh nhà thầu vừa trúng gói thầu giao thông hơn 272 tỷ đồng tại Hà Tĩnh. Đáng chú ý, nhà thầu này liên tục bị cảnh cáo vì chậm tiến độ trong các dự án trọn
Dù lãnh đạo cấp cao của Cen Land kỳ vọng vào triển vọng của thị phần kinh doanh bất động sản và sự minh bạch của các lô trái phiếu. Thế nhưng, dường như họ vẫn chưa thuyết phục được khách hàng thôi ho
1 2 3 4 5 ... 38