Ngày 9/9, tại Hà Nội, Lễ ký Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã được tổ chức.
1 2 3 4 5 ... 8