Dù có lợi nhuận cao trong 9 tháng đầu năm, nhưng ngành ngân hàng vẫn lo lắng khi chất lượng tài sản đi xuống, nợ xấu gia tăng. Bên cạnh những ngân hàng lãi nghìn tỷ đồng, cũng có ngân hàng thua lỗ.
1 2 3 4 5 ... 15