Tổng thống Mỹ muốn “đưa việc đề cử ông Barr tiến hành nhanh chóng”, khi chức vụ phó chủ tịch cho vị trí giám sát này đã bỏ trống kể từ nhiệm kỳ của thống đốc Fed Randal Quarles kết thúc trong tháng 10
1 2 3 4 5 ... 13