Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).
1 2 3 4 5 ... 27