Mặc dù mới được thành lập từ năm 2019, tuy nhiên cái tên Vạn Trường Phát lại khá nổi bật trên thị trường trái phiếu. Kể từ giữa năm 2021, Vạn Trường Phát đã huy động thành công 10.000 tỷ đồng trái phi
1 2 3 4 5 ... 13