CC1 vừa thắng thầu sân bay Long Thành liền báo lỗ 2,5 tỷ đồng

NHVN 14:07 05/08/2023

Tổng công ty Xây dựng Số 1 (CC1) là thành viên của liên danh VIETUR vừa lọt qua vòng kỹ thuật gói thầu 5.10 của sân bay Long Thành. Đơn vị này vừa báo lỗ quý II/2023 ở mức 2,5 tỷ đồng.

Cụ thể, quý II/2023, doanh thu thuần của CC1 đạt 1.236 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với quý liền kề trước đó, nhưng so với cùng kỳ năm trước lại giảm tới 22%. Điều này khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 109 tỷ đồng, giảm 8%.

Trong quý, doanh thu tài chính cũng giảm 21%, chỉ đạt 76 tỷ đồng, trong khi đó chi phí gần như không đổi, neo ở mức 132 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng khá cao, đạt 44 tỷ đồng, dù đã giảm 33%.

Kết quả là dù có lãi trước thuế 7,7 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ, nhưng sau khi khấu trừ thuế, CC1 lỗ 2,5 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, CC1 mang về 1.782 tỷ đồng doanh thu và 5,7 tỷ đồng lợi nhuận, giảm lần lượt 35% và 81% so với bán niên 2022. Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II ở mức 10.362 tỷ, gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu.

Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự suy giảm đồng đều ở các mảng miếng kinh doanh: doanh thu xây dựng 1.072 tỷ đồng, giảm 14%; doanh thu bán hàng hóa 586 tỷ đồng, giảm 20%; doanh thu cung cấp dịch vụ 86 tỷ đồng, giảm 37%...

Lợi nhuận gộp 6 tháng đạt 163 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hoạt động tài chính, do không còn cổ tức như năm ngoái, doanh thu tài chính giảm 27%, đạt 144 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ giảm nhẹ 6%, đạt 197 tỷ đồng, còn chi phí quản lý neo ở mức 90 tỷ đồng (giảm 35%).

Kết thúc 6 tháng, CC1 báo lãi trước thuế 19 tỷ đồng, giảm 48% và lãi sau thuế 5,7 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ.

Năm 2023, CC1 đặt mục tiêu doanh thu 10.761 tỷ đồng, lãi trước thuế 231 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, CC1 mới chỉ hoàn thành 16,5% mục tiêu doanh thu và 8,2% mục tiêu lãi sau thuế.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của CC1 đạt 14.415 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Chất lượng tài sản ở mức trung bình khi 76% tài sản nằm ở các khoản phải thu, chi phí xây dựng dở dang dài hạn và hàng tồn kho.

Trong đó, các khoản phải thu chiếm 54% tổng tài sản, tương đương 7.785 tỷ đồng, gồm: các khoản phải thu ngắn hạn đạt 6.906 tỷ đồng, giảm 5%, các khoản phải thu dài hạn đạt 1.179 tỷ đồng, giảm 1,8%.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 2.497 tỷ đồng tăng 17% so với đầu năm, tập trung ở các dự án: tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình 1.810 tỷ đồng, khu dân cư Hạnh Phúc 569 tỷ đồng, điện gió Hàm Kiệm – Bình Thuận 76 tỷ đồng…

Quy mô vốn bằng tiền của CC1 đã giảm 36% trong 6 tháng qua, còn 1.173 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2023 đạt 10.362 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Nợ vay chiếm quá nửa trong số đó, đạt 6.628 tỷ đồng, giảm 2%.

Vốn chủ sở hữu của CC1 đạt 4.502 tỷ đồng, giảm 2,6%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,55 lần – mức bắt đầu cho sự quan ngại về rủi ro đòn bẩy.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 6 tháng của CC1 âm 814 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (872 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (197 tỷ đồng), chi trả lãi vay (133 tỷ đồng).

Dòng tiền đầu tư âm 501 tỷ đồng, do công ty đẩy mạnh chi mua sắm tài sản và chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác.

Đáng chú ý, trong bối cảnh đó, CC1 đưa quy mô của dòng tiền vay trả xuống còn 2.063 tỷ đồng/1.486 tỷ đồng, giảm lần lượt 45% và 44% so với cùng kỳ năm trước. Hệ quả là lưu chuyển tiền thuần 6 tháng âm 742 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm xuống chỉ còn 896 tỷ đồng.

Tổng công ty Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán: CC1) báo lỗ 2,5 tỷ đồng quý II/2023, trong khi cùng kỳ lãi hơn 13 tỷ đồng. Theo giải trình của CC1, biến động lợi nhuận so với cùng kỳ là do doanh thu giảm 23% xuống còn 1.235 tỷ vì khó khăn chung của toàn ngành xây dựng.

Link gốc : https://vietnamfinance.vn/vua-thang-thau-san-bay-long-thanh-cc1-bao-lo-sau-thue-25-ty-dong-20180504224287294.htm?fbclid=IwAR3HREcLlDJSektMXKmHFBzhgvfJrIqCqikyl3ehr3aIElC6vxo8ss8xyME

Bạn đang đọc bài viết CC1 vừa thắng thầu sân bay Long Thành liền báo lỗ 2,5 tỷ đồng tại chuyên mục Nghiệp vụ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Nghiệp vụ