Tin nhanh

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/6 đã có 41 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng 110,2 nghìn tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Sự kiện:

Gửi tiền tiết kiệm, đầu tư ngân hàng an toàn và hiệu quả

Truyền hình ngân hàng

Tiền tệ

Ngân hàng

Nghiệp vụ

Tài chính doanh nghiệp

Điều hành

BIG CORP