Tin nhanh

Chợ ứng dụng Mini App (MB Market Place) được xây dựng và phát triển với mục tiêu góp phần chuyển đổi App MBBank thành một nền tảng siêu ứng dụng, tích hợp nhiều dịch vụ non-bank.

Sự kiện:

Gửi tiền tiết kiệm, đầu tư ngân hàng an toàn và hiệu quả

Truyền hình ngân hàng

Tiền tệ

Ngân hàng

Nghiệp vụ

Tài chính doanh nghiệp

Điều hành

BIG CORP