Bà Ngô Thu Hà, tân Tổng giám đốc SHB là Tiến sỹ Kinh tế, có 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và giữ vai trò quản lý cấp cao tại các tổ chức, định chế tài chính.
1 2 3 4 5 ... 25