Chỉ thị số 40-CT/TW: Tạo bước đột phá trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Khoa học giáo dục 08:27 06/04/2024

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH), công tác TDCSXH có nhiều chuyển biến rõ nét.

Mô hình tổ chức và phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho hộ gia đình nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có tiền để trang trải chi phí cho con đi học.

Ông Thái Xuân Lộc, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhìn nhận: Chỉ thị số 40-CT/TW ra đời mang đến “luồng sinh khí mới”, thúc đẩy mạnh mẽ tư duy và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự chủ động trong việc phối hợp triển khai có hiệu quả, đưa hoạt động TDCSXH ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững cả về quy mô và chất lượng.

Sau khi tiếp nhận Chỉ thị số 40-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Với vai trò là cơ quan đầu mối, đơn vị đã báo cáo cho Ban đại diện - Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) NHCSXH huyện tham mưu cho Huyện ủy ban hành Ban thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Công văn số 42-CV/HU ngày 27/8/2015 và UBND huyện ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 02/8/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW; cùng với đó, UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo đúng theo tinh thần, chủ trương của Đảng, Chính phủ là “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các điểm giao dịch xã, thị trấn giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận hiệu quả nguồn tín dụng ưu đãi.

Một trong những điểm sáng ghi nhận được ở các địa phương, đó là, các xã, Thị trấn đều đưa nội dung của Chỉ thị số 40-CT/TW vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) hằng năm; từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo TDCSXH được triển khai sâu sát hơn.

Nguồn vốn cho vay theo NĐ 28 của Chính phủ đã tiếp sức cho đồng bào DTTS ở Bản Kè xã Thanh Hóa phát triển kinh tế.

Theo đồng chí Hồ Vũ Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện, xác định vốn tín dụng ưu đãi là công cụ hữu hiệu, thiết thực để thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm.

Nguồn vốn Giải quyết việc làm giúp cho người lao động thôn 2 Thanh Lạng xã Thanh Hóa duy trì, mở rộng phát triển nghề Mộc dân dụng.

Huyện ủy, UBND huyện luôn dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh các chương trình cho vay đến các đối tượng thụ hưởng.

Phiên họp giao ban với bốn tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác do đồng chí Thái Xuân lộc – Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH huyện chủ trì.

Hằng năm, huyện đều cân đối, bố trí vốn chuyển sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện để bổ sung nguồn lực cho vay, nâng tổng số vốn ngân sách ủy thác đến ngày 31/3/2024 đạt trên 8,5 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng dụng chính sách được thực hiệnngay tại phiên giao dịch cố định tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Tổng dư nợ qua 19 chương trình tín dụng chính sách tại địa phương đến nay đạt hơn 816 tỷ đồng, giúp cho 10.941 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đề ra...

Phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH thường kỳ do đồng chí Hồ Vũ Thường – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì.

Đặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, từ khi có chủ trương bổ sung các đồng chí Chủ tịch UBND xã tham gia vào BĐD-HĐQT cấp huyện đã góp phần nâng cao sức mạnh chính trị trong bộ máy chỉ đạo điều hành, từ đó mọi chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về TDCSXH được nắm bắt và triển khai kịp thời đến người dân, khắc phục hiệu quả các tồn tại so với trước đây.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ với 19 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn trong huyện để NHCSXH tổ chức giao dịch an toàn, đảm bảo mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu đều được giải quyết cho vay và được tiếp cận đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp.

Nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động TDCSXH, Banthường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 28/7/2021; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 31/8/2021 để triển khai thực hiệnKết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực TDCSXH; phát huy vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động TDCSXH; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động NHCSXH đáp ứng tình hình mới, chú trọng nguồn vốn cho vay gắn với định hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, hướng tới đưa vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển KT-XH ở địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Chỉ thị số 40-CT/TW: Tạo bước đột phá trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại chuyên mục Chính sách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Chính sách