Hoàn thành vượt các kế hoạch đề ra năm 2020, song Agribank vẫn đang đứng trước thách thức rất lớn, đặc biệt là vấn đề tăng năng lực tài chính, cải thiện vốn điều lệ.