Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 229/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (Công ty DOJI) với số tiền 75 triệu đồng.