Theo luật sư, nếu xét thấy có dấu hiệu làm giả giấy tờ và "bất thường" về số tiền chuyển nhượng đất cho SASCO, có thể đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh.
1 2 3 4 5 ... 64