Năm 2020, chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) sẽ bao gồm: Tăng trưởng mạnh mẽ các sản phẩm tín dụng và huy động tiền gửi; giữ vững và củng cố vị trí số 1 thị trường trong mảng bảo hiểm, quản trị rủi ro chặt chẽ và luôn đảm bảo tuân thủ...

Cụ thể, theo báo cáo thường niên 2019, HĐQT VIB đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.884 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2019.

Tổng tài sản đến cuối năm nay dự kiến đạt 225.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm trước. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng bao gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ dự kiến tăng 25%, lên 165.685 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng thực tế sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá ước đạt 166.120 tỷ đồng, tăng 19%. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến dưới 3% trong năm 2020.

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 19% so với năm 2019. Ảnh minh họa

Để thực hiện được các mục tiêu trên, trong năm 2020, chiến lược kinh doanh của VIB sẽ bao gồm: Tăng trưởng mạnh mẽ các sản phẩm tín dụng và huy động tiền gửi; giữ vững và củng cố vị trí số 1 thị trường trong mảng bảo hiểm, quản trị rủi ro chặt chẽ và luôn đảm bảo tuân thủ...

VIB đã hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II vào ngày 19/12/2019. Trong quý I, VIB được IFC nâng hạn mức tài trợ thương mại lên 144 triệu USD, là hạn mức cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam mà IFC cấp hạn mức.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2020, doanh thu của VIB đạt 2.260 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ đạt 411 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18% tổng doanh thu. Với chi phí hoạt động ở mức 1.029 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) của ngân hàng tăng nhẹ ở mức 46%; lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng đạt 1.075 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm 2020, VIB đã chủ động triển khai hàng loạt các biện pháp cắt giảm chi phí, cùng với sự đồng lòng của ban lãnh đạo chủ động giảm lương để dành nguồn lực hỗ trợ khách hàng; đồng thời tích cực, tiên phong tham gia vào các chương trình phòng chống dịch bệnh do Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ phát động.

Tại ngày 31/03/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt 193 nghìn tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 135 nghìn tỷ, tăng 4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,8%, trong bối cảnh không còn dư nợ tại VAMC. Với khẩu vị rủi ro chặt chẽ và linh hoạt, ngân hàng đã duy trì các chỉ số rủi ro và các hệ số an toàn ở mức thận trọng, trong đó tỷ lệ an toàn vốn Basel II ở mức 9,5% so với mức tối thiểu 8% do NHNN quy định, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 76,5% so với mức trần 85% và và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 35% so với trần 40%.

Vũ Đậu (TH)/SHTT

Bạn đang đọc bài viết VIB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 19% so với năm 2019 tại chuyên mục Kinh doanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: bbt.nganhangvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Kinh doanh