Nhiều vi phạm về tài chính và sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh

NHVN 14:19 11/01/2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kết luận việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lí tài chính và quản lí,

sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019-2020-2021 tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh.

dai-hoc-tdtt-1673406527.jpg Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet

Chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lí tài chính và quản lí, sử dụng tài sản công, công tác PCTN thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì kết luận đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

Một số nội dung chi chưa đúng quy định như: Trường đã quy định chi trợ cấp 20% trên tổng mức lương cơ bản và hệ số phụ cấp chức vụ được hưởng cho viên chức, người lao động không được hưởng phụ cấp của ngành; chi hỗ trợ công tác Đảng chưa đúng với Quy định 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp; chi hỗ trợ công tác Đoàn chưa đúng với Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Trường đã chi hỗ trợ Ban Thanh tra nhân dân chưa đúng; chi hỗ trợ công tác ISO trong khi Ban ISO không còn hoạt động và quy định về tỉ lệ trích lập các quỹ chưa đúng với Điều 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Mức thu tiền nhà thực tế của các hộ là cán bộ, giảng viên ở khu tập thể và kí túc xá có sự chênh lệch lớn, chưa được quy định cụ thể trong Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường. Các hộ gia đình chưa thực hiện nộp tiền thuê nhà, tiền điện, nước theo đúng thời gian ghi trong hợp đồng.

Các khoản thu, chi của 2 tổ chức là Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ thể thao, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao hoạt động theo cơ chế tự chủ đều tập trung tại bộ phận tài vụ của trường. Tuy nhiên, trường vẫn thực hiện chi toàn bộ hoạt động của 2 tổ chức này.

Chi tiền họp trong giờ hành chính, chi phụ cấp 20% cho khối văn phòng, tiền liên hoan họp mặt đầu năm, chi hỗ trợ cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, 2021 chưa đúng với quy định.

Một số khoản chi chưa được quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ như: Chi hỗ trợ các tổ chức ngoài đơn vị, chi cho thành viên dự các cuộc họp trong giờ hành chính, chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Thể thao, chi cho cán bộ tham gia trực tiếp và gián tiếp hoạt động Trường IVS, quản lí phòng tập bóng rổ, nhà tập trường bắn, sân điền kinh...

Nộp thuế chậm

Việc thực hiện nộp các loại thuế còn chậm, đến cuối năm 2021, số tiền thuế phải nộp chuyển năm sau còn lớn (1,1 tỷ đồng).

Đối với việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, đối với gói thầu cải tạo, sửa chữa kí túc xá sinh viên, kết luận chỉ ra một số khối lượng đã quyết toán mà nhà thầu không thực hiện đủ theo hợp đồng với giá trị hơn 336,5 triệu đồng.

Đối với công trình cải tạo, sửa chữa cụm sân tập môn bóng và nhà tập cầu lông, một số khối lượng đã quyết toán mà nhà thầu không thực hiện đúng theo hợp đồng, giá trị là hơn 817,8 triệu đồng.

Việc chi làm thêm giờ còn thiếu đề xuất làm thêm giờ được lãnh đạo duyệt; chi mua sắm dụng cụ học tập, chi phí thuê đơn vị vệ sinh, chi phí dịch vụ chăm sóc cây còn mua sắm, thuê dịch vụ theo hợp đồng nhỏ chưa thực hiện mua sắm tập trung theo năm; thanh toán chi phí in giáo trình giáo dục học thể dục thể thao không đúng niên độ kế toán.

Trường thực hiện kí hợp đồng liên kết với Viện Nghiên cứu Phát triển Vovinam và Thể thao khi Đề án Sử dụng tài sản công chưa được phê duyệt là vi phạm Điều 55, Điều 58 Luật Quản lí, sử dụng tài sản công. Đến thời điểm thanh tra, đề án sử dụng tài sản công đã được phê duyệt nhưng trường chưa thực hiện thanh lí hết các hợp đồng cho thuê, liên kết để triển khai.

Điều đáng nói, cuối năm, trường chưa thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với từng đối tượng, còn một số công nợ từ nhiều năm trước chưa được xử lí dứt điểm. Đến 31/12/2021 còn số dư trên tài khoản 1411 là 2,4 tỷ đồng (trong đó có 354,3 triệu đồng là các khoản khó thu hồi do các đối tượng đã nghỉ việc, nghỉ hưu hoặc chuyển công tác); số dư trên tài khoản 1388 là hơn 2,1 tỷ đồng (trong đó có 1,2 tỷ đồng là các khoản khó thu hồi do các đối tượng đã nghỉ việc, nghỉ hưu hoặc chuyển công tác).

Trường cũng chưa thực hiện các kiến nghị theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước về việc thông báo kết quả kiểm toán việc quản lí, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017, đó là: Trường chưa trích lập nguồn cải cách tiền lương; chưa lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất tại khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Kết thúc năm tài chính, trường chưa thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ các khoản công nợ, số dư tài khoản phải thu, tạm ứng.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị trường trích lập nguồn cải cách tiền lương; lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất tại khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và thống nhất với Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện kê khai, quyết toán các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đến thời điểm thanh tra, trường chưa thực hiện được các kiến nghị nêu trên của Kiểm toán Nhà nước.

Kiến nghị xử lý về kinh tế gần 1,2 tỷ đồng

Năm 2019, trường chưa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN; chưa xây dựng và triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch về công tác PCTN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN còn chưa thường xuyên, liên tục, hình thức tuyên truyền chưa phong phú…

Thanh tra Bộ kiến nghị Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của trường, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định của pháp luật. Bổ sung các khoản chi, mức chi như đã nêu và cách thức chi thu nhập tăng thêm.

Chấm dứt các khoản chi không đúng tính chất nguồn kinh phí, các khoản chi không quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lí.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất tại khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức, thống nhất với Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thiện hồ sơ pháp lí trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo phương án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến tại Công văn số 2990/BVHTTDL-KHTC ngày 28/7/2016.

Loại khỏi quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp kí túc xá sinh viên số tiền hơn 336,5 triệu đồng. Thực hiện thu hồi số tiền hơn 336,5 triệu đồng từ nhà thầu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây lắp CDS nộp ngân sách Nhà nước. Giảm trừ quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo, sửa chữa cụm sân tập môn bóng và nhà tập cầu lông số tiền hơn 817, 8 triệu đồng.

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng; tập thể lãnh đạo trường; tập thể và cá nhân có liên quan đến những tồn tại, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh ngay đối với những tồn tại, thiếu sót, thực hiện đúng các quy định pháp luật về tài chính, kế toán, quản lí, sử dụng tài sản công.

Link gốc : https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/nhieu-vi-pham-ve-tai-chinh-va-su-dung-tai-san-cong-tai-truong-dai-hoc-the-duc-the-thao-tp-ho-chi-minh-206367.html

Bạn đang đọc bài viết Nhiều vi phạm về tài chính và sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh tại chuyên mục Thời sự. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Thời sự