Thời gian gần đây, nhiều thủ đoạn lừa đảo mạo danh ngân hàng được các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi phương thức, nhằm chiếm đoạn tiền của người dân “nhẹ dạ cả tin” đi vào bẫy.