Các cổ đông nhỏ lẻ bị kéo vào cuộc tranh chấp giữa các cổ đông lớn khi hết lần này đến lần khác tổ chức đại hội mà vẫn bất thành. Trong 5 năm vừa qua, trong khi cả hệ thống ngân hàng đua nhau bứt phá
Bên cạnh những khó khăn chung của thị trường do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều ngân hàng đang phải trải qua quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, nên việc chia cổ tức cho các cổ đông phải tạm gác lại.
1 ... 2