MSB chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

THE LEADER 11:25 11/12/2020

Sau đợt chào bán này MSB còn nắm giữ 18 triệu cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để bán/ thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc chào bán 82.522.811 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục tiêu đầu tư cho các dự án chiến lược trong những năm tiếp theo.

Theo đó, ngày 30/11/2020, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng cho MSB với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tương đương 825 tỷ đồng. Thời gian phân phối là trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm giấy chứng nhận trên có hiệu lực.

MSB đang từng bước triển khai kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trong đại hội cổ đông bất thường diễn ra tháng 9/2020. Dự kiến, sau khi phát hành, MSB chỉ còn nắm giữ 18 triệu cổ phiếu quỹ, lượng cổ phiếu này cũng đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận dùng để bán/ thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

Việc phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo tỷ lệ: 10.100:775,7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ có 1 quyền mua và cứ 10.100 quyền sẽ được mua 775,7 cổ phần) với mức giá chào bán là 11.500 đồng/cổ phần. MSB dự tính sẽ chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu sau khi cổ phiếu ngân hàng được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

Lợi nhuận trước thuế tăng lên mức 1.970 tỷ trong 10 tháng năm nay.

Trước đó, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ra thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán MSB cho ngân hàng. VSD nhận lưu ký cổ phiếu MSB từ ngày 27/11/2020 thông qua các thành viên lưu ký. Ngân hàng MSB cũng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Năm 2020 được xác định là năm quan trọng của MSB, năm ghi nhận hiện thực hóa nhiều kế hoạch bản lề, kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng bứt phá. Cụ thể, sau 10 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 165.000 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ 2019.

Tổng thu nhập thuần lũy kế ghi nhận mức 5.283 tỷ, trong đó, gần 70% được đóng góp từ thu nhập lãi thuần – 3.658 tỷ thu nhập đến từ nguồn này, tăng 65% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế tăng lên mức 1.970 tỷ, tương đương 136,8% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 86% so với 10 tháng của năm 2019.

Ngoài ra, các chỉ số khác về an toàn hoạt động của MSB luôn được đảm bảo theo chuẩn mực. Cụ thể, hệ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel II đạt 10,48%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ghi nhận mức 29,1%, tỷ lệ nợ xấu NPL tính theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN là 2,19%.

Link gốc : https://theleader.vn/msb-chao-ban-co-phieu-quy-cho-co-dong-hien-huu-1607423906853.htm

Bạn đang đọc bài viết MSB chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu tại chuyên mục Kinh doanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Kinh doanh