Chưa kể số doanh nghiệp (DN) xin giải thể, ngừng hoạt động, thời gian này, thông tin các DN phải cắt giảm lao động, hoạt động cầm chừng đang tăng lên, từ đó kéo theo lượng lao động nghỉ việc tăng mạnh
1 2 ... 3