Xây dựng 47 trúng hàng loạt gói thầu lớn trong bối cảnh lợi nhuận giảm, âm kỷ lục dòng tiền kinh doanh

NHVN 10:36 26/09/2022

Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47) trúng thầu dự án thủy điện tại Lào giá trị gần 800 tỷ, nâng tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2022 lên hơn 1.200 tỷ đồng.

Chuẩn bị chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ

Công ty cổ phần Xây dựng 47 vừa ra bản cáo bạch thông báo về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

xay-dung-47-trung-hang-loat-goi-thau-lon-trong-boi-canh-loi-nhuan-giam-am-ky-luc-dong-tien-kinh-doanh-1664160989.jpg

Xây dựng 47 trúng hàng loạt gói thầu lớn trong bối cảnh lợi nhuận giảm, âm kỷ lục dòng tiền kinh doanh

Cụ thể, doanh nghiệp được phát hành 10 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 36%. Trong đó, 5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cp và 5 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ giá 14.400 đồng/cp.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng nhưng cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Công ty xây dựng dự kiến tăng vốn từ 275 tỷ đồng lên 375 tỷ đồng. Số tiền huy động được khoảng 122 tỷ đồng để thanh toán tiền thi công, mua trang thiết bị, vật tư… công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng, hồ chứa nước Đồng Mít, đập dâng Phú Phong…

Trước đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay, HĐQT trình phương án chào bán 41,1 triệu cổ phiếu, bao gồm 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 1,1 triệu cổ phiếu cho người lao động.

Trúng hàng loạt gói thầu lớn

C47 vừa qua cũng thông báo đã ký kết hợp đồng thi công Đập Nam Pha, Nam Phak và Phouphong thuộc Dự án Thủy điện Nam Phak.

c47-lien-tuc-trung-hang-loat-goi-thau-lon-1664161036.jpg

C47 liên tục trúng hàng loạt gói thầu lớn. Nguồn: TL

Hợp đồng gồm các hạng mục: Hợp đồng thi công Đập Nam Pha, Nam Phak, Phouphong và Hợp đồng thiết kế cấp phối và thí nghiệm phục vụ thi công xây dựng Dự án thủy điện Nam Phak, với tổng giá trị gần 800 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến là 1.458 ngày.

Hợp đồng thi công có khối lượng chính là khoảng 6 triệu m3 đào đắp đất đá, đây là một trong những nội dung công việc thế mạnh của C47.

Được biết, dự án thủy điện Nam Phak có tổng công suất lắp đặt 128 MW nằm ở góc Tây Nam của Cao nguyên Bolaven, cách Paksong khoảng 10 km về phía Tây Nam của khu vực phía Nam nước CHDCND Lào và tận dụng lợi thế về độ cao chênh lệch 700m giữa cao nguyên và đồng bằng về phía Nam. Dự án sẽ tập hợp dòng chảy từ một số dòng chảy trên cao nguyên chảy chung theo hướng Tây Bắc và Tây Nam và chuyển dòng chảy này qua hai dòng chảy đến hồ chứa Nam Pha. Sơ đồ ưu tiên bao gồm hai hồ chứa và hai cơ sở phát điện, trong đó cơ sở lớn hơn nằm trên bờ Houay Namphak ở chân vách đá cao nguyên.

Với ký kết này, tính từ đầu năm đến tháng 7/2022, tổng giá trị hợp đồng C47 đã ký với chủ đầu tư, và đối tác chiến lược là hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó bao gồm các dự án:

Hạng mục hạ cao độ chuẩn bị mặt bằng – dự án Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất 2; Hạng mục cầu – dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến – Diêm Vân; Hạng mục hạ tầng – Khu công nghiệp Becamex Bình Định; Hạng mục san nền – Cảng hàng không quốc tế Long Thành – giai đoạn 1.

Ngoài ra C47 đang xúc tiến đấu thầu và đàm phán hợp đồng các dự án mới trong năm 2022 - 2023 với tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng, đảm bảo công việc gối đầu liên tục cho các năm sau. Trước đó, trong năm 2021, C47 đã ký và khởi công tổng giá trị hợp đồng gần 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2021 đến 2025, như Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (Hòa Bình), Đập dâng Phú Phong (Bình Định), hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn (Đà Nẵng), hồ chứa nước Ta Hoét (Lâm Đồng).

Lợi nhuận giảm và dòng tiền âm kỷ lục

Tuy trúng lớn nhiều gói thầu có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng báo cáo kết quả kinh doanh của C47 ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý II/2022 đều không mấy khả quan, có chiều hướng giảm cùng dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ đạt 192,81 tỷ đồng, giảm 28,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 7,01 tỷ đồng, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 15,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,22 tỷ đồng lên 31 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9,9%, tương ứng giảm 1,43 tỷ đồng về 13,06 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,2%, tương ứng giảm 0,8 tỷ đồng về 7,87 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 12,83 tỷ đồng về lỗ 1,4 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 11,43 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cuối kỳ, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh, nguyên nhân chủ yếu do hụt lợi nhuận khác so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, C47 không thuyết minh chi tiết nguyên nhân lợi nhuận khác giảm.

Công ty lý giải nguyên nhân lợi nhuận giảm do công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng tạm dừng thi công để gia cố vì lý do địa chất (có thể thi công lại quý III/2022). Thêm nữa, công trình sân bay Long Thành thi công không thuận lợi do thời tiết đang mùa mưa ở các tỉnh phía Nam, việc dừng thi công dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty sụt giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, C47 ghi nhận doanh thu đạt 281,81 tỷ đồng, giảm 50,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 11,86 tỷ đồng, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, C47 ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 69,7 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư âm 5,1 tỷ đồng. Do đó trong kỳ, công ty phải sử dụng tiền mặt tại quỹ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Trước đó, từ năm 2014 tới nay, công ty chỉ có hai năm dòng tiền kinh doanh chính âm. Trong đó, năm 2016 ghi nhận âm 4,78 tỷ đồng và năm 2020, Công ty tiếp tục ghi nhận âm 17,15 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm 2022, đây là giá trị kỷ lục từ năm 2014 tới nay.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Xây dựng 47 tăng 6,6% so với đầu năm lên 1.676,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 752,7 tỷ đồng, chiếm 44,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 493,9 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 346,9 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 64,5 tỷ đồng lên 346,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 14,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 93,4 tỷ đồng lên 752,7 tỷ đồng. Như vậy, nhiều khả năng dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ năm 2014 tới nay chủ yếu do công ty gia tăng các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong tồn kho, Công ty thuyết minh chủ yếu 717,5 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết từng dự án đang triển khai.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 15,8 tỷ đồng lên 682,9 tỷ đồng và chiếm 40,7% tổng nguồn vốn.

Năm 2022, Xây dựng 47 đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 19,8% kế hoạch lợi nhuận năm và còn cách rất xa kế hoạch lãi 60 tỷ đồng.

Link gốc : https://www.congluan.vn/xay-dung-47-trung-hang-loat-goi-thau-lon-trong-boi-canh-loi-nhuan-giam-am-ky-luc-dong-tien-kinh-doanh-post215051.html

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng 47 trúng hàng loạt gói thầu lớn trong bối cảnh lợi nhuận giảm, âm kỷ lục dòng tiền kinh doanh tại chuyên mục Bất động sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Bất động sản