Bên cạnh các chính sách về lương thưởng và những đãi ngộ phổ biến, việc tăng cường bảo vệ tài chính, chia sẻ rủi ro với nhân viên, đang là giải pháp được đánh giá cao về lợi ích đa chiều.
Bên cạnh những khó khăn chung của thị trường do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều ngân hàng đang phải trải qua quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, nên việc chia cổ tức cho các cổ đông phải tạm gác lại.