Tập đoàn I.P.A: Dự phòng khoản lỗ gần 200 tỷ từ đầu tư cổ phiếu CRE, rót thêm vốn vào Chứng khoán VNDirect

NHVN 09:05 06/11/2022

Tính đến ngày 30/9/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã CK: IPA) – doanh nghiệp được biết đến là công ty riêng của vợ chồng bà chủ Chứng khoán VNDirect

đã rót hơn 3.680 tỷ đồng đầu tư vào VNDirect. Đồng thời, tính đến cuối quý III, IPA phải dự phòng khoản lỗ gần 200 tỷ đồng từ đầu tư cổ phiếu CRE

Đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng vào Công ty Chứng khoán VNDirect

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của IPA, công ty đạt gần 71 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, chi phí lãi vay tăng lên 118 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của IPA bị bào mòn.

Ngoài ra, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết cũng giảm 17 tỷ đồng so với kỳ trước, xuống 117 tỷ đồng do do phần lợi nhuận từ Chứng khoán VNDirect giảm.

Kết quả, IPA đạt 140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 27% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm, IPA đạt 221 tỷ đồng doanh thu tăng 21%, lợi nhuận sau thuế là 321 tỷ đồng giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu là 1.680 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Sau ba quý, IPA mới hoàn thành 13% kế hoạch doanh thu, 36% kế hoạch lợi nhuận.

Đáng chú ý, tại ngày 30/9/2022, IPA có 1.280 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh. Trong đó, có 819 tỷ đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và gần 461 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu của các ngân hàng TMCP. Ngoài ra, doanh nghiệp có 52 tỷ đồng tiền, tương đương tiền cuối kỳ.

Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của IPA.
Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của IPA.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/9 của IPA đạt 5.610 tỷ đồng (tăng khoảng 1.376 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Trong số tổng tài sản, IPA dùng gần 81% để đầu tư tài chính dài hạn. Trong đó, có gần 3.810 tỷ đồng để đầu tư vào công ty liên danh, liên kết.

Cụ thể, riêng khoản đầu tư vào công ty chứng khoán VNDirect đã phần lớn số tiền với 3.685 tỷ đồng (tăng 1.342 tỷ so với đầu năm – tương đương 25,84 vốn điều lệ). Các công ty còn lại có thể kể đến như Công ty cổ phần Dược phẩm ECO (15,1 tỷ đồng - tương đương 20% vốn điều lệ); Công ty CP Giải pháp Phần mềm Tài chính (43,8 tỷ đồng – tương đương 29,79 % vốn điều lệ); Công ty Cổ phần Du lịch Dịch Vụ Hội An (41,1 tỷ đồng – tương đương 20,01% Vốn điều lệ) và Công ty Cổ phần Điện Nông thôn Trà Vinh (24,6 tỷ đồng – tương đương 20,43% vốn điều lệ).

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 của IPA.
Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 của IPA.

Về tổng nguồn vốn, đến ngày 30/9/2022 chiếm phần lớn là khoản vay nợ với gần 4.588 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu đến hạn phải trả là 100 tỷ đồng. Khoản huy động trái phiếu của tập đoàn là 3.300 tỷ còn 1.200 tỷ là trái phiếu huy động cho công ty con là CTCP Năng lượng Bắc Hà.

Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của IPA.
Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của IPA.

Dự phòng khoản lỗ gần 200 tỷ đồng từ đầu tư cổ phiếu CRE

Cũng theo thuyết minh trong Báo cáo tài của IPA, tính đến ngày 30/9, IPA đang đầu tư 928,4 tỷ vào cổ phiếu của Bất động sản Thế Kỷ (Cenland; Mã CK: CRE) và phải trích lập dự phòng 194,7 tỷ đồng, tương ứng với mức lỗ 21%.

Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của IPA.
Nguồn: BCTC Hợp nhất quý III/2022 của IPA.

Dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của IPA diễn ra trước đó, doanh nghiệp đã trình phương án chào bán 213.835.795 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, giá chào bán gần 214 trệu cổ phiếu là 10.000 đồng/cp. Theo đó, giá trị huy động từ chào bán thêm cổ phiếu khoảng 2.138 tỷ đồng nhằm đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên có hoạt động hiệu quả; M&A; hỗ trợ vốn cho công ty thành viên hoặc tái cơ cấu các khoản vay/ phải trả.

Kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của IPA.
Kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của IPA.

Ngoài ra, số tiền thu được tập đoàn còn dự kiến đầu tư ngắn hạn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư/tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn/tiền tệ, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của IPA. Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, IPA cũng đề xuất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bằng 9,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán riêng lẻ.

Link gốc : https://chatluongvacuocsong.vn/tap-doan-ipa-du-phong-khoan-lo-gan-200-ty-tu-dau-tu-co-phieu-cre-rot-them-von-vao-chung-khoan-vndirect-d101452.html

Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn I.P.A: Dự phòng khoản lỗ gần 200 tỷ từ đầu tư cổ phiếu CRE, rót thêm vốn vào Chứng khoán VNDirect tại chuyên mục Cần biết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Cần biết