Hệ thống ngân hàng đã bơm thêm ra nền kinh tế gần 420.000 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm. Tăng trưởng tín dụng được hỗ trợ bởi việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành.
1 2 3 4 5 ... 9