Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành Luật riêng về xử lý nợ xấu

NHVN 21:59 19/10/2021

Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét việc rà soát, nghiên cứu để luật hóa các chính sách quy định tại Nghị quyết số 42 để tiếp tục triển khai, áp dụng trong xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng

Chính phủ vừa có báo cáo Quốc hội Kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, về kết quả xử lý nợ xấu nội bảng, trong thời gian qua, nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng đã được xử lý, kiểm soát và tỷ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì ở mức dưới 2%. Đến cuối tháng 6/2021, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng là 1,73%, giảm so với thời điểm trước khi triển khai Nghị quyết số 42.

Tính từ cuối năm 2017 đến 30/6/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 677 nghìn tỷ đồng nợ xấu nội bảng, trong đó nợ xấu do các tổ chức tín dụng tự xử lý là 544,6 nghìn tỷ đồng (chiếm 81,92%); nợ xấu bán cho VAMC là 110,2 nghìn tỷ đồng (chiếm 16,29%); nợ xấu bán cho tổ chức, cá nhân khác là 12,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 1,79%). Tính riêng từ 30/6/2020 đến 30/6/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 188,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu nội bảng.

Đến cuối tháng 6/2021, tổng nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn thành nợ xấu tăng 2,8% so với cuối năm 2020 và có số dư 384,96 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,66% so với tổng dư nợ cho vay, đầu tư. Nếu tính thêm các khoản nợ được cơ cấu và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung) có nguy cơ chuyển thành nợ xấu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thì tỷ lệ này là 7,21% (cuối năm 2020 là 5,08%).

Về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tổng nợ xấu đến 30/6/2021 là 425,5 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4% so với cuối năm 2020.

Lũy kế từ 15/8/2017 đến 30/6/2021 toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được 354,6 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyế 42. Trong đó xử lý nợ xấu nội bảng là 183 nghìn tỷ đồng; xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán xác định theo Nghị quyết sô 42 là 93,5 nghìn tỷ đồng; xử lý các khoản nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42 đã bán cho VAMC được thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt là 78,1 nghìn tỷ đồng.

Nợ xấu năm 2021 có chiều hướng gia tăng do ảnh hưởng dịch COVID-19.


Tính riêng thời điểm 30/6/2020 đến thời điểm 30/6/2021 toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 55 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42.

Tổng số nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42 được xử lý từ 15/8/2017 đến 30/6/2021 đạt trung bình khoảng 5,95 nghìn tỷ đồng/tháng cao hơn 2,43 nghìn tỷ đồng/tháng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình tại thời điểm trước khi Nghị quyết số 42 có hiệu lực.

Mặc dù xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, theo đánh giá của Chính phủ vẫn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực thi các giải pháp, biện pháp quy định tại Nghị quyết số 42 như quyền thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng thủ tục rút gọn, xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản, khó khăn liên quan đến cơ sở pháp lý…

Chính phủ cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam, gây tác động tiêu cực đến thu nhập của các cá nhân, hộ gia đình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong trung và dài hạn, nếu dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng mới nguy hiểm hơn, mức độ lây lan nhanh hơn thì điều này sẽ dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng vay suy giảm, nợ xấu của các tổ chức có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Trong khi đó, Nghị quyết 42 là Nghị quyết thí điểm nên hiệu lực chỉ kéo dài 5 năm, đến ngày 15/8/2022, Nghị quyết số 42 sẽ hết hiệu lực thi hành. Khi hết hiệu lực thi hành, toàn bộ cơ chế về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 đang được thực hiện sẽ chấm dứt, việc xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, không được ưu tiên áp dụng một số chính sách được quy định tại Nghị quyết số 42. Điều này sẽ tác động lớn đến quá trình xử lý nợ xấu được các tổ chức tín dụng, VAMC cũng như quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét việc rà soát, nghiên cứu để luật hóa các chính sách quy định tại Nghị quyết số 42 để tiếp tục triển khai, áp dụng trong xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo hướng ban hành 1 Luật riêng quy định về xử lý nợ xấu.

Theo Tài chính doanh nghiệp

Link gốc : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/chinh-phu-de-xuat-quoc-hoi-ban-hanh-luat-rieng-ve-xu-ly-no-xau-d24922.html

Bạn đang đọc bài viết Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành Luật riêng về xử lý nợ xấu tại chuyên mục Chính phủ - Bộ ngành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Chính phủ - Bộ ngành