Phấn đấu đến 2025, GDP bình quân đầu người tại Việt Nam đạt từ 4.700 - 5.000 USD

NHVN 16:07 12/08/2021

Theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm tới sẽ đạt 6,5-7%. GDP bình quân đầu người đến năm 2025 sẽ đạt 4.700 - 5.000 USD

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đồng thời, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tinh thần xuyên suốt là “không để ai bị bỏ lại phía sau."

Về các chỉ tiêu chủ yếu, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%. GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700-5.000 USD.

Phấn đấu GDP bình quân đầu người tại Việt Nam sẽ đạt từ 4.500 đến 5.000 USD vào năm 2025.

Trong đó, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%. Tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP.

Các chỉ tiêu về xã hội, tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi. Trong đó, thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 67 năm. Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo là 70%. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) duy trì mức giảm 1-1,5%/năm. Có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới tối thiểu 80%.

Các chỉ tiêu về môi trường: Tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-100% và nông thôn là 93-95%. Tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%. Tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%. Tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. Tỉ lệ che phủ rừng không thấp hơn mức 42%.

Theo Kinh tế Môi trường

Link gốc : https://kinhtemoitruong.vn/phan-dau-den-2025-gdp-binh-quan-dau-nguoi-tai-viet-nam-dat-tu-4700-den-5000-usd-58248.html

Bạn đang đọc bài viết Phấn đấu đến 2025, GDP bình quân đầu người tại Việt Nam đạt từ 4.700 - 5.000 USD tại chuyên mục Chính phủ - Bộ ngành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Chính phủ - Bộ ngành