ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra của VietABank vẫn cho thấy vị thế chi phối của Chủ tịch Phương Hữu Việt; dù vậy, đã xuất hiện những vết "rạn" đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu của nhà băng này.
Các cổ đông nhỏ lẻ bị kéo vào cuộc tranh chấp giữa các cổ đông lớn khi hết lần này đến lần khác tổ chức đại hội mà vẫn bất thành. Trong 5 năm vừa qua, trong khi cả hệ thống ngân hàng đua nhau bứt phá