Theo PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, quyết định tập trung vào các sản phẩm thuần điện hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới những khách hàng đang sử dụng xe xăng của hãng, thậm chí hãng sẽ phải chăm sóc khách cũ
1 2 3 4 5 6 ... 21