Bức tranh nợ xấu quý II/2022 dần hé lộ với diễn biến trái chiều. Bên cạnh những ngân hàng kiểm soát tỉ lệ nợ xấu tốt và có mức bao phủ nợ xấu cao thì lại có ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng. Có một số n
1 2 3 4 5 ... 42