Việc các ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn giai đoạn cuối năm nhằm chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh năm mới, đồng thời giúp các ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung - dài hạn k
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025
Bức tranh nợ xấu quý II/2022 dần hé lộ với diễn biến trái chiều. Bên cạnh những ngân hàng kiểm soát tỉ lệ nợ xấu tốt và có mức bao phủ nợ xấu cao thì lại có ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng. Có một số n
1 2 3 4 5 ... 42