Tăng trưởng tín dụng đến 16/6 đạt 2,13%. Tín dụng vào nông nghiệp tăng thấp ở mức 0,3%, trong khi xuất khẩu tăng 4,94%. Không thể thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vì dễ phát sinh nợ xấu...