Đồng USD trên thị trường quốc tế giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần so với các đồng tiền đối tác chủ chốt do ảnh hưởng từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.
1 ... 2