Những năm gần đây, tín dụng đen thật sự trở thành tệ nạn nhức nhối trong xã hội. Việc xây dựng nền tài chính toàn diện là cách thức để Ngân hàng, ngành giữ vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế,.
1 ... 2