Dự thảo mới Ngân hàng Nhà nước về thu phí thanh toán

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 06:10 18/09/2020

Có thể thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định về Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ. Ngân hàng Nhà nước thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được tính trên cơ sở số dư thực tế, số ngày duy trì số dư và mức phí quy đổi theo tỷ lệ %/năm. Mức phí do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Định kỳ hàng tháng, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tính và thu phí phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Lý giải về vấn đề ngày, Ngân hàng Nhà nước cho biết, bổ sung quy định Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ nhằm bù đắp chi phí mà đối tác nước ngoài thu của Ngân hàng Nhà nước.

Về mức phí, do phụ thuộc vào mức phí đối tác nước ngoài thu của Ngân hàng Nhà nước nên để đảm bảo linh hoạt theo biến động thị trường, dự thảo Thông tư quy định mức phí do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, dự thảo mới cũng bổ sung trường hợp số dư trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của đối tượng trả phí tại Ngân hàng Nhà nước không đủ để thực hiện ghi Nợ tài khoản và thu phí, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tính quy đổi số phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và số phí dịch vụ thanh toán phải trả ra Đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hạch toán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước của ngày thu phí, sau đó ghi Nợ vào tài khoản thanh toán bằng VND của đối tượng trả phí để thực hiện thu phí.

Đồng thời, dự thảo bổ sung mức phí thanh toán quốc tế của Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước. Phí chuyển tiền ra nước ngoài bằng EUR là 0,15% số tiền chuyển (tối thiểu 2 EUR/món, tối đa 200 EUR/món). Phí nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến bằng EUR là 0,05% số tiền chuyển (tối thiểu 1 EUR/món, tối đa 100 EUR/món).

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc bổ sung quy định mức phí thanh toán đối với giao dịch thanh toán quốc tế bằng EUR để làm căn cứ cho Sở Giao dịch tính thu phí thanh toán quốc tế đối với lệnh thanh toán bằng EUR. Hiện nay, tỷ giá tính chéo quy đổi USD sang EUR hiện xấp xỉ 1 (1USD = 0,9 EUR), do đó, để thuận tiện cho tính toán, dự thảo quy định mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng EUR tương tự với mức phí thanh toán quốc tế bằng USD.

Link gốc : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/co-the-thu-phi-duy-tri-so-du-tien-gui-tren-tai-khoan-thanh-toan-bang-ngoai-te-d15444.html

Bạn đang đọc bài viết Dự thảo mới Ngân hàng Nhà nước về thu phí thanh toán tại chuyên mục Chính sách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Chính sách