Theo chuyên gia Cấn Văn Lực: Các ngân hàng hỗ trợ 30.000-34.000 tỷ đồng cho khách hàng, doanh nghiệp trong dịch Covid-19, thông qua việc giãn nợ, hạ lãi suất... ước tính giảm lợi nhuận khoàng 25%.
1 8 9 10 11 ... 12