Nhiều doanh nghiệp đã trải qua thời kỳ “đóng băng”, đến nay vẫn khó khăn do hàng tồn kho nhiều, không có nhu cầu vay vốn, dẫn đến tiền ứ đọng tại các ngân hàng thương mại.
1 7 8 9 10 ... 11