Chia sẻ với phóng viên, một số lãnh đạo ngân hàng cho biết, trong giai đoạn “đốt đuốc tìm khách hàng” như hiện nay, để cạnh tranh ngân hàng cố gắng áp dụng mức lãi suất tốt nhất cho khách hàng.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố một biểu lãi suất mới thay cho biểu lãi suất đầu tháng trước. Điều chỉnh giảm khá mạnh lãi suất huy động tại hầu hết các kì hạn.
Các bộ, ngành sẽ trình Chính phủ một nghị quyết nữa với các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội sâu hơn. Cần giảm 50% lãi suất cho vay trong vòng 3 tháng, trong đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
1 2 3 4 5 ... 6