Coteccons muốn huy động 500 tỷ đồng từ trái phiếu

DOANH NHÂN VN 06:22 06/04/2021

CTCP Xây dựng Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại trong năm 2021 với dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 17.413 tỷ đồng, ngoài ra công ty muốn huy động tối đa 500 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiế

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, dự kiến sẽ diễn ra ngày 26/4.
Theo tài liệu được công bố, tại ĐHĐCĐ lần này Coteccons muốn trình cổ đông thông qua phương án phát hành ra công chúng tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.
Coteccons muốn huy động 500 tỷ đồng
Một dự án Coteccons đang làm thầu xây dựng
Ngoài ra, trong năm 2021 cũng Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại với dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 17.413 tỷ đồng , 340 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 20% và 2% so với thực hiện năm ngoái.
Như vậy, sau ba năm kết quả kinh doanh liên tục đi lùi thì năm nay công ty đã đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại.
Trong năm 2020 trong bối cảnh ngày xây dựng gặp nhiều khó khăn do tác động bởi đại dịch COVID-19, doanh thu thuần của công ty giảm lần lượt 39, lãi sau thuế giảm 53% so với năm 2019, lần lượt ở mức là 14.558 tỷ đồng và 335 tỷ đồng.
Với kết quả trên, Coteccons dự kiến trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) cho năm 2020, tương ứng với mức chi hơn 74 tỷ đồng. Mức cổ tức năm 2020 thấp hẳn hơn so với mức cổ tức năm 2019, 2018 với tỷ lệ 30% và chỉ bằng 1/5 so với năm 2016 và 2017.
Tại ĐHĐCĐ sắp tới, Coteccons cũng dự kiến bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ 7 lên 8 người.
Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm ngày 1/10/2020 của ông Nguyễn Bá Dương và đơn xin nhiệm ngày 12/10/2020 của ông Nguyễn Quốc Hiệp, Coteccons sẽ trình đại hội xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với ông Dương và ông Hiệp.
Một điểm đáng lưu ý, Coteccons dự kiến lên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên (ESOP) dựa vào kết quả kinh doanh năm 2021. Nhằm khuyến khích người lao động đạt KPI năm 2021, tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động đối với công ty.
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) sẽ phụ thuộc vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.
Nếu doanh thu thuần cả năm 2021 đạt từ 17.413 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt từ 340 tỷ đồng thì tỷ lệ phát hành là 1% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện.
Nếu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch theo trường hợp trên thì tỷ lệ phát hành sẽ ủy quyền cho HĐQT đề xuất đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Thời gian dự kiến phát hành dự kiến trong năm 2022.

Link gốc : https://doanhnhanvn.vn/coteccons-muon-huy-dong-500-ty-dong-30633.html

Bạn đang đọc bài viết Coteccons muốn huy động 500 tỷ đồng từ trái phiếu tại chuyên mục Big Corp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Big Corp