HUD chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

NHVN 15:16 26/09/2022

Theo Kết luận kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD) có 10,21 ha đất chưa đủ hồ sơ pháp lý và chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nư

Qua kiểm toán xác định tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phải nộp tăng thêm tại một số dự án: Dự án Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, Dự án Phú Mỹ, Dự án Chánh Mỹ giai đoạn 1, Dự án HUD - Sơn Tây, Công ty CP Phát triển nhà và Đô thị HUD Nha Trang 0,51 ha.

HUD chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
HUD chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

HUD quản lý nợ chưa chặt chẽ, còn để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn tại Công ty mẹ 143,73 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD 3 là 14,69 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị là 11,11 tỷ đồng.

Trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) không đúng quy định như: HUD trích thiếu 1,92 tỷ đồng. Còn một số công trình xây lắp hoàn thành nhiều năm chưa được nghiệm thu, quyết toán như: HUD (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3 là 46,64 tỷ đồng (Công trình Hệ thống thoát nước Bắc Ninh 15,98 tỷ đồng, Công trình Phần thô nhà công vụ cơ khí Quang Trung 24,73 tỷ đồng, Công trình Hạ tầng cụm KCN Đồng Mai 0,32 tỷ đồng, Công trình Kết cấu và hoàn thiện hỗn hợp toà nhà HH1 Chúc Sơn 5,61 tỷ đồng) Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị 1,02 tỷ đồng (Công trình Lô cây xanh CX06 tại Khu đô thị mới Việt Hưng 0,81 tỷ đồng, Công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phú Mỹ 0,21 tỷ đồng).

Công ty mẹ - HUD chưa được góp đủ vốn điều lệ là 1.808,97 tỷ đồng. Một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp trong đó Công ty mẹ - HUD có tỷ lệ chia cổ tức, lợi nhuận dự kiến được chia trên vốn đầu tư 4,34%, trong đó tỷ lệ cổ tức được chia từ 3 công ty con là 2-5%, 04 công ty con có lợi nhuận thấp không chia cổ tức, 01 công ty con có kết quả kinh doanh lỗ. Tại Công ty mẹ - HUD, có 04/05 công ty liên kết, đầu tư khác lỗ năm 2019 và 2020 là 55,49 tỷ đồng.

HUD chưa thoái vốn đầu tư theo kế hoạch được duyệt (có 15/16 công ty con) CP Đầu tư Xây dựng HUD 3 là 14,69 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị là 11,11 tỷ đồng.

Trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) không đúng quy định như HUD trích thiếu 1,92 tỷ đồng. Còn một số công trình xây lắp hoàn thành nhiều năm chưa được nghiệm thu, quyết toán như: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3 là 46,64 tỷ đồng (Công trình Hệ thống thoát nước Bắc Ninh 15,98 tỷ đồng, Công trình Phần thô nhà công vụ cơ khí Quang Trung 24,73 tỷ đồng, Công trình Hạ tầng cụm KCN Đồng Mai 0,32 tỷ đồng, Công trình Kết cấu và hoàn thiện hỗn hợp toà nhà HH1 Chúc Sơn 5,61 tỷ đồng) Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị 1,02 tỷ đồng (Công trình Lô cây xanh CX06 tại Khu đô thị mới Việt Hưng 0,81 tỷ đồng, Công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phú Mỹ 0,21 tỷ đồng).

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư phát triển các khu đô thị mới và nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Tính đến nay, HUD đã và đang triển khai 25 khu đô thị mới tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. HUD đang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với khối cơ quan Tổng công ty, 11 Ban quản lý dự án, 02 Chi nhánh và 15 đơn vị thành viên hạch toán độc lập.

Về dư nợ vay của HUD tại thời điểm 30/6/2022 lên tới 2.740 tỷ đồng. Chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm 2022 là 101,3 tỷ đồng, trong đó lãi vay vốn tín dụng là 44,5 tỷ đồng, lãi vay trái phiếu là 56,8 tỷ đồng. Như vậy, chi phí lãi vay trái phiếu chiếm 56% tổng chi phí lãi vay. HUD muốn giảm chi phí tài chính lãi vay trên việc mua lại trái phiếu trước hạn sẽ giảm áp lực cân đối dòng tiền 6 tháng cuối năm 2022.

Link gốc : https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/hud-chua-thuc-hien-day-du-nghia-vu-voi-ngan-sach-nha-nuoc-666513.html

Bạn đang đọc bài viết HUD chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại chuyên mục Chính phủ - Bộ ngành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Chính phủ - Bộ ngành