SHB tăng vốn lên hơn 17.510 tỷ đồng

TÀI CHÍNH DN 06:17 17/03/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 284/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là 17.510.090.940.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy nghìn năm trăm mười tỷ không trăm chín mươi triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng). Trước đó vốn điều lệ của SHB là 15.043 tỷ đồng.

a73a8aa9eee907b75ef8

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Link gốc : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/shb-tang-von-len-hon-17510-ty-dong-d19558.html

Bạn đang đọc bài viết SHB tăng vốn lên hơn 17.510 tỷ đồng tại chuyên mục Cần biết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Cần biết