Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 10.300 khoản chi chưa đủ thủ tục

NHVN 07:55 06/07/2020

Theo Kho bạc Nhà nước, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến ngày 30-6-2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát ước đạt 455.896 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán chi thường xuyên năm 2020.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát ước đạt 455.896 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 10.306 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 10,3 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước, bảo đảm các khoản chi ngân sách nhà nước được thực hiện đúng thẩm quyền, trong phạm vi nguồn lực được phân bổ, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính và ngăn chặn nợ đọng.

Theo Hà Nội mới

Link gốc : http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tai-chinh/971926/kho-bac-nha-nuoc-phat-hien-hon-10300-khoan-chi-chua-du-thu-tuc

Bạn đang đọc bài viết Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 10.300 khoản chi chưa đủ thủ tục tại chuyên mục Ngân hàng nhà nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Ngân hàng nhà nước