CBBank và OceanBank được chấp thuận hướng tái cơ cấu mới

Theo Kinh tế Chứng khoán 08:38 12/05/2022

Chính phủ đã tổng kết, đánh giá tình hình triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và hoàn thiện Đề án cho giai đoạn 2021-2025.

1003-ocean-bank
Hai ngân hàng yếu kém được chấp thuận hướng tái cơ cấu mới

Chính phủ vừa có Báo cáo "Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022".

Theo đó, cần rà soát, hoàn thiện phương án cơ cấu lại theo định hướng mới trong đó đã có phương án xử lý đối với Ngân hàng Xây dựng (CBBank) và Ngân hàng Đại dương (OceanBank).

Được biết, Vietcombank và MB là hai ngân hàng đã được lựa chọn để tham gia tái cơ cấu hai ngân hàng yếu kém theo hình thức chuyển giao bắt buộc.

Về nội dung cơ bản của việc nhận chuyển giao bắt buộc, sau khi Vietcombank và MB nhận chuyển giao bắt buộc, tổ chức tín dụng hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vietcombank và MB sở hữu 100% vốn điều lệ, là pháp nhân độc lập và không thực hiện hợp nhất BCTC vào BCTC hợp nhất của hai ngân hàng nhận chuyển giao.

Bên cạnh đó, 2 ngân hàng nhận chuyển giao sẽ không góp vốn vào tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng còn lỗ lũy kế, đồng thời, không chịu trách nhiệm về thanh khoản và các nghĩa vụ tài chính của tổ chức tín dụng trong thời gian thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc.

Theo đó, Vietcombank và MB sẽ tham gia quản trị, điều hành và triển khai các biện pháp hỗ trợ tại Phương án chuyển giao bắt buộc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, cả hai bên nhận chuyển giao và được chuyển giao đều được áp dụng các biện pháp hỗ trợ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Phương án chuyển giao bắt buộc.

Bạn đang đọc bài viết CBBank và OceanBank được chấp thuận hướng tái cơ cấu mới tại chuyên mục Ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Ngân hàng