Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Vượt qua dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

NHVN 07:53 10/07/2020

Từ đầu năm đến 30/6/2020, tổng số phí BHTG thu được là hơn 4000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2019 và vượt 4,77% so với kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2020, đạt 52% so với kế hoạch năm 2020 đ

Bảo vệ người gửi tiền

Tính đến ngày 30/6/2020, BHTGVN thực hiện quản lý 1.282 tổ chức tham gia BHTG, không thay đổi về số lượng các tổ chức tham gia BHTG so với thời điểm 31/12/2019, bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã và 1.182 Quỹ tín dụng nhân dân, 4 tổ chức tài chính vi mô. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã hoàn thành cấp lại 8 Chứng nhận tham gia BHTG và cấp 75 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG.

Ảnh minh họa

Từ đầu năm đến 30/6/2020, tổng số phí BHTG thu được là hơn 4000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2019 và vượt 4,77% so với kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2020, đạt 52% so với kế hoạch năm 2020 đã được HĐQT phê duyệt. Đối với một số tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt, BHTGVN đã thực hiện miễn nộp phí theo quy định, qua đó hỗ trợ các tổ chức này tháo gỡ khó khăn.

BHTGVN thực hiện giám sát đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG thông qua việc khai thác dữ liệu hiệu quả từ NHNN theo Thông tư số 34/2016/TT-NHNN đồng thời ban hành các văn bản nội bộ nhằm hoàn thiện hơn nữa việc xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, đáp ứng hiệu quả yêu cầu hoạt động nghiệp vụ. Định kỳ, BHTGVN hoàn thành và gửi NHNN các báo cáo giám sát chung đối với hệ thống tổ chức tham gia BHTG và báo cáo giám sát chuyên sâu. Báo cáo giám sát và báo cáo tóm tắt đã chú trọng nêu những vấn đề mới phát sinh, những điểm cần lưu ý đối với các tổ chức tham gia BHTG để từ đó tham mưu cho Lãnh đạo NHNN và Lãnh đạo BHTGVN có biện pháp giải quyết kịp thời, đồng bộ.

Nửa đầu năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, BHTGVN phải tạm hoãn kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số đơn vị trong thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, BHTGVN đã tập trung triển khai kiểm tra tại chỗ theo kế hoạch.

Công tác tham gia KSĐB được BHTGVN chú trọng triển khai một cách tích cực thông qua việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường vai trò và sự phối hợp của BHTGVN trong việc xử lý tham gia hỗ trợ các QTDND yếu kém được đặt vào tình trạng KSĐB theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD; chủ động xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt năm 2020 để đảm bảo BHTGVN có đầy đủ nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với các TCTD đủ điều kiện khi phát sinh.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BHTGVN đã được NHNN phê duyệt, BHTGVN thực hiện các phương án đầu tư nhằm đảm bảo an toàn và phát triển vốn, thực hiện thu hồi gốc và lãi các khoản đầu tư đến hạn đảm bảo đầy đủ, kịp thời nhằm đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.

Như vậy, tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của BHTGVN đạt mức hơn 64 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với thời điểm 31/12/2019. Quy mô quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTGVN cũng đạt mức hơn 58 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là nguồn lực mạnh mẽ để BHTGVN có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ an toàn hệ thống ngân hàng.

Triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ

Trong các tháng còn lại của năm 2020, BHTGVN xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, trong đó có tiếp tục nghiên cứu và chủ động đề xuất sửa đổi Luật BHTG, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của BHTGVN cho phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực của BHTGVN để BHTGVN có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý TCTD yếu kém; hoàn thành Đề tài theo nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2019 của NHNN với chủ đề “Vai trò của BHTGVN trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống QTDND ở Việt Nam đến năm 2025” và các đề tài nghiên cứu của BHTGVN theo kế hoạch; tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của BHTGVN…

Về các hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả theo quy định của pháp luật, hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Công tác giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG được nâng cao, đặc biệt là kiểm tra đầy đủ các nội dung đối với các tổ chức tham gia BHTG theo chỉ đạo của NHNN. BHTGVN cũng sẽ tích cực tham gia vào quá trình xử lý các TCTD theo chỉ đạo của NHNN. Phối hợp chặt chẽ với NHNN trước, trong và sau quá trình KSĐB nhằm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD. Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định. Đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng, lan tỏa chính sách BHTG đến tất cả các công chúng, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG.

Theo Thời báo Ngân hàng

Link gốc : https://thoibaonganhang.vn/bao-hiem-tien-gui-viet-nam-vuot-qua-dich-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-103895.html

Bạn đang đọc bài viết Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Vượt qua dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại chuyên mục Bảo hiểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Bảo hiểm
Bên cạnh các chính sách về lương thưởng và những đãi ngộ phổ biến, việc tăng cường bảo vệ tài chính, chia sẻ rủi ro với nhân viên, đang là giải pháp được đánh giá cao về lợi ích đa chiều.