Sơn La: Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bền vững

NHVN 17:53 16/08/2023

Mục tiêu của tỉnh Sơn La đến năm 2030, hoàn thành nhiệm vụ xanh hóa các ngành kinh tế; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác

Nhằm triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.

Hệ thống chính trị của Sơn La từ tỉnh đến cơ sở quán triệt sâu sắc và triển khai bài bản mục tiêu xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên.

Thực hiện đô thị hóa theo hướng đô thị thông minh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo hiệu quả kinh tế - sinh thái. Xây dựng nông thôn mới có lối sống hòa hợp môi trường, thiên nhiên theo các tiêu chuẩn sống tốt, bảo vệ và phát triển cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 100% và duy trì ở các năm tiếp theo.

Đến năm 2030, 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom; 60 - 80% tỷ lệ nước thải sinh hoạt của các đô thị được thu gom, xử lý; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt từ 65% trở lên; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý năm 2025 đạt 90%, đến năm 2030 đạt 95%.

Từng bước hạn chế các ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất xanh mới. Chú trọng ứng dụng công nghệ xanh, hệ thống quản lý, kiểm soát hoạt động sản xuất theo kinh nghiệm thực hành tốt để tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, cải thiện môi trường sinh thái.

Nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh. Duy trì và phát triển lực lượng lao động; tăng cường đào tạo lao động, đảm bảo đến năm 2030, lực lượng lao động qua đào tạo đạt 75%...

Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành nhiệm vụ xanh hóa các ngành kinh tế; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Dự kiến, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 15 - 20% GRDP; tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm cả diện tích cây ăn quả trên đất dốc) đạt 50%; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 30 - 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh; có 39.700ha diện tích cây trồng áp dụng tiêu chuẩn VietGap, GlobalGAP và các tiêu chuẩn tương đương; 19.200ha diện tích cây trồng áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 7,5%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 8,5%/năm.

Link gốc : https://kinhtemoitruong.vn/son-la-phat-trien-kinh-te-xanh-kinh-te-tuan-hoan-ben-vung-79704.html

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bền vững tại chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính doanh nghiệp