Ngân hàng dự kiến thêm điều kiện và quy trình thẩm định khi cấp tín dụng cho vay

NHVN 17:01 13/09/2021

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Theo dự thảo, TCTD có quyền tự chủ trong việc tổ chức đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá rủi ro môi trường của dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng để thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Ảnh minh họa)

TCTD có quyền sử dụng kết quả đánh giá rủi ro môi trường của dự án của tổ chức có chuyên môn về môi trường hoặc kết quả đánh giá rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của TCTD khác.

Bên cạnh đó, TCTD có quyền từ chối cấp tín dụng đối với khách hàng có dự án đầu tư, phương án kinh doanh không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, vi phạm các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

Dự thảo cũng quy định TCTD không cấp tín dung đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định tại luật bảo vệ môi trường.

TCTD thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng, trừ các hình thức cấp tín dụng, khoản cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn dưới hình thức chiết khấu; bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng; cho thuê tài chính; thẻ tín dụng.

Đồng thời, việc xét đánh giá quản lý rủi ro môi trường không áp dụng đối với các khoản vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tiêu dùng; khoản cho vay đối với các dự án đầu tư, phương án kinh doanh thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, lưu thông hàng hóa không phát thải chất thải, khí thải theo quy định tại luật Bảo vệ môi trường; các khoản đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác quản lý của khách hàng vay vốn…

Các TCTD phải xây dựng và công bố chính sách về môi trường của tổ chức mình, bao gồm cam kết quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Chính sách về môi trường của TCTD phải được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Ban điều hành.

Theo NHNN, Thông tư ban hành nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ pháp lý chung, yêu cầu bắt buộc TCTD thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Các nội dung tại dự thảo nhằm trước tiên là kiểm soát, hạn chế rủi ro cho TCTD khi xảy ra rủi ro môi trường; sau là tác động gián tiếp yêu cầu khách hàng vay vốn của TCTD tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng tới đầu tư, sản xuất - kinh doanh thân thiện với môi trường.

Thông tư này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Theo Kinh tế chứng khoán

Link gốc : https://kinhtechungkhoan.vn/ngan-hang-du-kien-them-dieu-kien-va-quy-trinh-tham-dinh-khi-cap-tin-dung-cho-vay-102106.html

Bạn đang đọc bài viết Ngân hàng dự kiến thêm điều kiện và quy trình thẩm định khi cấp tín dụng cho vay tại chuyên mục Ngân hàng nhà nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0948 411 040 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Ngân hàng nhà nước